Die Luyden van het Hooge Veene

wELKOM OP DE SITE VAN lEVENDE GESCHIEDENIS GROEP "dIE lUYDEN VAN 'T hOOGE vEENE"

Die Luyden van 't Hooge Veene is een Levende Geschiedenis groep die als historische vereniging vooral het leven in de periode 1650-1700 in de veenkolonie Hoogeveen bestudeert en naleeft.

De leden van het "geselscap" houden zich bezig met allerlei aspecten van het dagelijkse leven, zoals de kleding, eten en drinken, de gebruiken, het wonen, de wetgeving en het vermaeck van deze begin periode van Hoogeveen

Als levende geschiedenisgroep proberen we het verleden zo getrouw mogelijk tot leven te wekken.
Dat betekent dat we zo nauwkeurig mogelijk onze kleding en accessoires verzorgen.
Er wordt dan ook uitgebreid studie gemaakt van de kleding in de perioden.

Daarnaast maken we gebruik van natuurgetrouwe (replica's van) voorwerpen.

Verder is er nog een bescheiden Saksische afdeling onder de naam Runa, die zich richt op het leven rond 500 na Chr. 

Onder die Luyden vallen ook de Tamboerscompagnie en het Albert ten Heuvelfonds.
De trommelslagers van de tamboerscompagnie kunnen gevraagd worden voor diverse, niet commerciële, activiteiten. Het Albert ten Heuvelfonds houdt zicht vooral bezig met de geschiedenis op het culturele vlak. Zoals het aanbrengen van plaquettes op historisch belangrijke plaatsen en gebouwen.

 

Beeld uit een fotoreportage met "die Luyden" voor "het Noorderland".