Digitale geschiedenis boeken

Gratis e-books

Hier vindt u links naar diverse resultaten van onderzoek naar de geschiedenis van Hoogeveen, aangeboden als e-book.

Alle bestanden worden in het pdf formaat aangeboden.

 

Algemene inleiding

Historisch onderzoek belandt na een eerste publicatie in een krant of tijdschrift nogal eens in de kast, of haalt zelfs dat blad niet.
Het blijft ongelezen liggen. Het wordt vergeten. Een enkele keer wordt het samengevat in een goed geschiedenisboek.

 

Zo kennen we bijvoorbeeld "Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625-1813" en "Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975".
Sommige kerken en instellingen hebben eveneens hun geschiedenis goed te boek proberen te stellen.
Maar in die boeken blijken bij nader inzien sommige onderwerpen onderbelicht te zijn, of er worden nieuwe bronnen gevonden, waardoor complete hoofdstukken herzien of sterk aangevuld kunnen worden.

Het Digitale Geschiedenisboek van Hoogeveen (DGH) wil een platvorm zijn voor iedereen die (semi-)wetenschappelijk bezig is met de geschiedenis van Hoogeveen.
Het DGH biedt de mogelijkheid om de resultaten van ouder, vergeten onderzoek, nieuw onderzoek of aanvullingen op bestaand onderzoek permanent te publiceren, en permanent toegankelijk te houden via internet.
Daardoor blijft het duidelijk waar de boeken nog actueel zijn en waar niet.

Als u eraan denkt een tekst aan te bieden, kijk dan ook even in het hoofdstuk 'Regels'.

Stamreeksen

Geschiedenis is het grote verhaal van wat er in de samenleving gebeurd, en het kleine verhaal van de familie. Het Digitale Geschiedenisboek van Hoogeveen probeert beide te combineren. Er is dan ook volop plaats voor bewonerslijsten, om de bevolking niet meer anoniem te laten zijn.

 

Een andere manier om oog te hebben voor de familiegeschiedenissen is de stamboom (alle nazaten met dezelfde naam van een stamvader), een kwartierstaat (alle voorouders van een persoon) en de stamreeks (terug in het verleden via een rechte afstammingslijn).

Graag ontvangen we van de lezers stamreeksen van bekende Hoogeveners, in de meest brede zin van het woord. Stamreeksen uit het hele gebied van de huidige gemeente, over de manlijke of over de vrouwelijke lijn, het is allemaal welkom.

 

Regels

Een auteur mailt zijn onderzoek als word-bestand naar e-mail: Redactie DGH, DKH, waarbij vermeld wordt dat het gaat om een aanbod voor het DGH.
Met het aanbieden van dit onderzoek gaat de auteur accoord met publiceren in het DGH en een eventueel in later stadium te verschijnen off-line editie van het DGH, in de vorm van een cd-rom of dvd.
Verder blijft de auteur volledig rechthebbende van de tekst, zal men als zodanig genoemd worden in de kop van het artikel en zal daarbij tevens het email-adres worden vermeld, zodat derden met hem/haar over de inhoud in gesprek kunnen.De tekst wordt doorgenomen door de redactie van het DGH.
Bij accoord wordt deze in standaard-opmaak door de webmaster gepubliceerd.
Het moment van publicatie wordt bepaald door de redactie.
Het streven van de redactie is om een zo breed mogelijk aanbod van publicaties vorm te gaan geven.
De redactie kan een onderzoek ook terugsturen naar de auteur met adviezen over verbetering daarvan.
De redactie behoud zich echter het recht voor om niet tot publiceren over te gaan, ook zonder correspondentie over deze beslissing.
Als een onderzoek eenmaal is gepubliceerd, en er is sprake van nieuwe inzichten, kunnen zowel auteur als redactie komen met wijzigingsvoorstellen of adviezen voor nieuw onderzoek.
Waar een onderzoek door een nieuw onderzoek achterhaald lijkt te zijn, kan de redactie beslissen tot verwijdering van een tekst uit het DGH.Het DGH heeft een eigen redactie.
Deze bestaat uit Marga Zwiggelaar, Jan de Vries en Albert Metselaar.
In alle gevallen waarin de hier gepubliceerde spelregels niet voorzien, beslist de redactie.

 Canon van Hoogeveen

op deze pagina vindt u de canon van Hoogeveen