Jan jansz de Jonge

Jan Jansz is bierbrouwer van beroep. Dat wil zeggen, eigenlijk doet hij niet zoveel meer maar heeft hij een brouwersknecht in dienst die het werk voor hem doet.Op het Hogeveen wordt nogal wat gedronken, en Jan brouwt bier waar de Hollanders nog een puntje aan kunnen zuigen, vindt hij zelf. 
Hij zal er graag over vertrellen.

Dat Jan van oorsprong mennist is doet zijn handelsgeest geen schade: "door soberheid rijk" lijkt zijn motto, maar dat zal hij niet hardop zeggen. 
Een vrouw heeft Jan niet; is alles ijdelheid, of speelt hier meer mee...?

Jan heeft ook een eigen bierwebsite: www.jongebeer.nl