Willem de Landarbeider

Willem is de oudste zoon van Willem van Roodt en Isabelle van Beieren, maar niemand die dat te horen krijgt.
Willem heeft zo zijn geheimen. Hij is gevlucht van het hof van de hertog van Luxemburg en moest regelmatig alles achter zich laten.In Hoogeveen kijkt men wat vreemd aan tegen de stille landarbeider, die lezen en schrijven kan!
De schulte maakt maar wat graag gebruik van zijn kunde. De bevolking laat hem met rust, en Willem? Willem wacht op betere tijden, en verdient intussen met eerlijke handarbeid de kost.
Leerbewerking, spinnen en breien, en het bewaren van een geheim zijn voor hem de grootste bezigheden.